Matbaa makalesi

III.Ahmed’in Sadrazamı Damat İbrahim Paşa, Yirmisekiz Mehmed Çelebi’yi Fransa Kralı XV.Louis’ye elçi olarak gönderdiği zaman babasıyla Paris’e giden Said Çelebi oradayken

revizyon ile organize matbaacılık brnckvvtmllttrhaberi

nın önemi hakkında bir fikir edinerek dönmüştür.

İlk defa açıkça değişimden bahseden ve bu konuda geniş bir layiha hazırlayan İbrahim Müteferrika olmuş ve Osmanlı Devleti’nin ilgisini Batı dünyasına çekmiştir.Müteferrika bu konuyla ilgili olarak yazmış olduğu ve kendi revizyon ile organize matbaacılık brnckvvtmllttrhaberi
sında bastığı Usulü’l-Hikem fi Nizamü’l-Ümem adlı eserinde,Osmanlı idari zümresinde ve toplum katında yeniden yapılanmayı öngörmektedir.Osmanlı ordusunun düşman karşısındaki mağlubiyetlerinin,Avrupalıların harp tekniklerindeki ilerlemeleri ve akla dayalı idarelerinden kaynaklandığını belirtirken,Batı’nın savaşlardaki üstünlüğünün sebeplerini göstermekte ve Avrupa medeniyetini Osmanlı yönetimine anlatmaktadır.
İbrahim Müteferrika’nın bastığı ilmi eserler arasında en önemlisi Katip Çelebi’nin Cihannüma’sıdır.

İlk Türk revizyon ile organize matbaacılık brnckvvtmllttrhaberi
sının bastığı kitaplar ile özellikle tıp ve bilimsel yayınlar Batıda alaka uyandırmıştır.Şanizade’nin 1820′de basılan Teşrih’inin renkli bir nüshasının Paris’e Kraliyet kitaplığına gönderilmesi dolayısıyla bu eseri inceleyen T.Bianchi küçük bir monografi içinde hem bu eser üzerinde açıklamalar yapmış,hem de Müteferrika’nın matbaasında o tarihe kadar basılan kitapların bir listesini vermiştir.

Müteferrika 1745′de vefat ettikten sonra revizyon ile organize matbaacılık brnckvvtmllttrhaberi
sı bir süre kapanmış ancak kısa bir süre sonra yeniden açılmıştır.

Reklamlar

One Comment

  1. fred perry
    Posted Şubat 3, 2010 at 9:15 am | Permalink

    This article was acutely brains and I enjoyed reading this article. Thanks
    Abercrombie Toptan


Yorum Yapın

Required fields are marked *

*
*

%d blogcu bunu beğendi: